W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

 

Fundacja Multiregion

Misją Fundacji MultiRegion są działania na rzecz promocji idei społeczeństwa opartego na wiedzy jako czynnika stymulującego wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w którym priorytetowa jest innowacyjność, technologie informacyjno-komunikacyjne, nowoczesna infrastruktura, zatrudnienie i inkluzja społeczna.Władze Fundacji
Prezes Zarządu B. Kapłońska, Wiceprezes Zarządu M. Kapłoński. Członkowie Rady Fundacji: Wojciech Nykiel i Sylwia Jakosz-PikusaCele Fundacji:

 1. wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie na rzecz wsparcia rozwoju zasobów ludzkich we wszystkich środowiskach w zakresie oświaty i edukacji, działań badawczo-rozwojowych i naukowo-technicznych, ochrony środowiska i zdrowia, a także kultury, turystyki,
 2. promocja idei społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy jako czynnika stymulującego wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym działania na rzecz niwelowania wykluczenia cyfrowego,
 3. upowszechnianie modelu aktywności twórczej i społecznej w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, promowanie idei państwa prawa i praw człowieka i obywatela,
 4. wspieranie i upowszechnianie szacunku dla tradycji, historii, kultury, sztuki, tradycji regionalnych i narodowych, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz propagowanie idei tolerancji i niedyskryminacji,
 5. promocja i wspieranie działań na rzecz grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, kobiet, mniejszości narodowych i grup etnicznych.
 6. wsparcie aktywności i integracji wszystkich środowisk w realizacji zadań wynikających z realizacji bieżącej polityki państwa, w tym polityk horyzontalnych i polityki spójności,
 7. wspieranie działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora gospodarki i aktywizacji na rynku pracy,
 8. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i współpracy transgranicznej,
 9. nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą.

 

Do pobrania:

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności doradczej, rzeczniczej, szkoleniowej, badawczej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej, stypendialnej,
 2. organizację i prowadzenie punktów wsparcia doradczego, integracyjnego, rozwoju, informacyjnego - ośrodków, klubów, centrów,
 3. opracowywanie, wydawanie i dystrybucję publikacji,
 4. organizację imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych - koncertów, festiwali, przeglądów, pokazów, konkursów, spektakli,
 5. organizację konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, seminariów,
 6. przygotowanie i wdrażanie programów współpracy, standardów działania, strategii rozwoju, ekspertyz,
 7. uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
 8. przekazywanie darowizn i  dotacji na rzecz realizacji projektów zgodnych z celami Fundacji,
 9. wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjające realizacji statutowych celów Fundacji.